انواع بیماری های قلبی و روش های پیشگیری از آن ها

بیماری های قلبی به شرایطی گفته می شود که عملکرد قلب تحت تأثیر قرار گرفته و دچار نقص شود. عوامل زیادی مانند فشار خون بالا، چربی خون، اضافه وزن، دیابت، مصرف دخانیات و استفاده از غذاهای نامناسب باعث بروز بیماری های قلبی می شوند. در ادامه قصد داریم انواع بیماری های قلبی و روش های پیشگیری از آن ها را بررسی نماییم.