متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق کیست؟

حیاتی ترین عضو بدن هر انسانی قلب او است و به همین دلیل حفظ سلامت قلب و کنترل وضعیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. متخصص قلب و عروق پزشکی است که به تشخیص و درمان هر گونه مشکل و نارسایی قلبی می پردازد و از بروز بیماری های قلبی پیشگیری می کند.

وظایف متخصص قلب و عروق

به طور کلی پزشک قلب و عروق وضعیت قلب و عروقی که خونرسانی را انجام می دهند را بررسی می کند و درمان هر گونه نارسایی قلبی در حیطه وظایف پزشک قلب قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که پزشک قلب و عروق نمی تواند جراحی انجام دهد و در صورتی که بیمار به جراحی نیاز داشته باشد، باید از یک جراح قلب کمک بگیرد. مهمترین وظایف متخصص قلب و عروق عبارتند از:

  1. پزشک قلب در ابتدا آزمایش ها و تست هایی را می گیرد تا با استفاده از نتایج آن ها، وضعیت قلب بیمار را بسنجد.
  2. پس از انجام آزمایشات، متخصص قلب با توجه به نتایج و معاینات فیزیکی، پرونده پزشکی بیمار را تشکیل می دهد.
  3. سپس پزشک قلب با توجه به نتایج و شرایط بیمار درمان را شروع می کند و گاهی اوقات ممکن است بسته به تغییر شرایط بیمار یا میزان تاثیر روش درمانی قبلی، روش درمان را عوض کند.
  4. همچنین متخصص قلب و عروق تا حد امکان از درمان های غیر جراحی استفاده می کند و جراحی را به عنوان آخرین گزینه در نظر می گیرد.