عجیب ترین باغ وحش جهان که در آن به جای حیوانات انسانها در قفس هستند!!

دلیل اصلی رفتن به باغ وحش تماشای حیواناتی است که هرگز نمی توانیم در نزدیکی محل زندگی خود ببینیم. ما بلیط می خریم و می رویم به تماشای حیواناتی که آرام در قفس هایشان خوابیده اند. اما این شرایط چقدر به شرایط زندگی این حیوانات در محیط زندگی واقعی آنها نزدیک است؟ هیچ !

باغ وحش جنگلی Lehe Ledu در چین باغ وحشی را با هدف نزدیک کردن حیوانات به زندگی در طبیعت طراحی کرده است و به جای نگهداری حیوانات در قفس ، این بازدید کنندگان هستند که در قفس قرار می گیرند. آنها می گیرند! این باغ وحش نزدیک به 215 هکتار است و فضای کافی برای حیوانات برای شبیه سازی این باغ وحش با حیات وحش وجود دارد.

کاری ترسناک و مهیج که باغ وحش انجام می دهد این است که قطعات بزرگی از گوشت قرمز را به دیواره های بیرونی قفس که بازدید کنندگان در آن قرار دارند آویزان کند تا حیواناتی مانند شیر و خرس تا حد ممکن به بازدید کنندگان نزدیک شوند. . این امر گاهی اوقات باعث می شود که این شکارچیان حتی به سقف قفس برسند.
البته این خطری برای کسی ایجاد نمی کند زیرا قفس ها دو جداره و محکم هستند. با این حال ، به همه بازدید کنندگان هشدار داده می شود که انگشتان خود را در قفس نگه دارند زیرا ببر گرسنه تفاوت آن را با صبحانه نمی داند.

باغ وحش چینی Lehe Ledu محبوبیت خوبی در بین مردم پیدا کرده است. حتی از زمان افتتاح آن در سال 2015 ، بلیط های باغ وحش به مدت سه ماه پیش فروش شد. این نشان می دهد که مردم ترجیح می دهند حیوانات را آزادانه و رها در محل زندگی خود ببینند.

دیدگاهتان را بنویسید